Sapne girdėti paukščių čiauškėjimą yra džiaugsmo ir ramybės ženklas.