Regėti jį geras biznis, laimė ir sėkmė darbuose;
fabriką turėti atmesta meilė;
jame dirbti netikėti pinigai.