Grėbiant šieną matyti didelį džiaugsmą;
pačiam grėbti gerą pasisekimą;
grėbėjas matyti dainuojant laimingą ateitį;
jeigu grėbėjos su pjovėjais žaidė, tai didelę gėdą turėsi;
sugrėbtas kupetas šieno matyti turtingumą;matyti šieno kupetas pūvant nuo lietaus ūkininkams sunkius metus, o šiaip žmonėms nepasisekimas;
bjaurią bobą grėbiant šieną matyti nuliūdimas.