Lankytis hipodrome: moteriai atkaklus noras keisti partnerį pakenks karjerai, o vyrui palankus laikas rizikuoti, ryžtis, ypač kai nuolat skatina žmona ar draugė;
Pačiam dalyvauti arklių lenktynėse hipodrome permainos atitrauks nuo šeimos, bet bus pelningos;
Tuščias hipodromas žlugusios viltys, neištesėti pažadai;
Vyresnio amžiaus žmonėms šis sapnas gali reikšti ir vienišą senatvę, dėl kurios bus kaltas jų pačių nesugyvenamas būdas.