Regėti jį būsi aplankytas moters;
sudaužyti susipykti su pažįstamais;
mazgoti susilaukti daug svečių.