Pūsti į kumšti paaukosi dovaną;
į instrumentą draugystė;
Ugnį pūsti viltis, išties sapnas rodo kad einate ar darote tinkama linkme.