Sapno pagrindinis tikslas yra troškimo patenkinimas ir išstumtų, neatpažįstamų jausmų ir būsenų išgyvenimas, tuomet sumažėja psichinė įtampa ir žmogus gali pailsėti. Sapną reikia suprasti pirmiausia sapnuojančio žmogaus konkrečios dienos, gyvenimo situacijos ir visos jo gyvenimo istorijos kontekste. Sapnas turi savo išreikštą (manifestinį) arba pasakojimą bei slaptą (latentinį) turinį. Sudėtingi sapnai gali turėti net kelis lygmenis. Sapno darbo esmė – paslėpti slaptąjį sapno turinį ar troškimą taip, kad sapnuojantis žmogus jo neperprastų. Tokiu būdu pasiekiamas kompromisas – ir pagrindinis sapno tikslas – žmogus gali išgyventi jį jaudinančias aistras ir tuo pat metu ilsėtis. Tai padaroma simboline, perkeltine prasme, mažiausiomis psichinės energijos sąnaudomis. Būtent dėl to simbolizacijos funkcija yra be galo naudinga psichikos sveikatai. Pasąmonė kuria sapną keliais būdais: Simbolizacija: sapne pirmiausia mintys ir žodžiai perteikiami vaizdais, garsais, įspūdžiais, panašiai nutiktų jeigu rišlų tekstą bandytumėme papasakoti paveikslėliais. Taip pat yra keli tik sapnui būdingi fenomenai: kondensacijos – sapnas yra lyg savotiška stenograma, žymiai paprastesnis ir glaustesnis už tikrąjį sapnuojančio žmogaus troškimą. Jame daugelis svarbių niuansų yra tiesiog praleisti ar pakeisti nereikšmingomis detalėmis.

Sapno veikėjai gali turėti įvairių žmonių bruožų, lyg ant tos pačios nuotraukos būtų sukelti keli vaizdai. Perstūmimo – paslėptas sapno troškimas yra perkeičiamas tiek, kad jo prasmė tampa visiškai nebesuprantama. Tam tikros savybės perkeliamos kitiems žmonėms ar daiktams, taip pat sapnas elgiasi ir su jausmais, būsenomis. Iš tiesų reikšmingi dalykai sapne paverčiami nereikšmingomis detalėmis, o sapno centru padaromi nesvarbūs, su visuma visiškai nesusiję dalykai, būtent dėl šio fenomeno sapnai tampa keisti ir nesuprantami. Reprezentacija, dramatizacija. Sapne visumos elementai gali būti jungiami laisvai, visiškai nepaisant loginių ryšių, dėl to sapno vaizdiniai įgyja fantastines formas. Visa tai padeda paslėpti tikrąją sapno prasmę, ir išlaikyti psichinę pusiausvyrą. Pvz.: Naujagimio susilaukusi moteris susapnavo jog yra nedidelėje jūros įlankoje, kur žaidžia su banginio jaunikliu. Žaisti su banginiuku jai patinka, tačiau tuo pat metu ji jaučia augančią baimę ir norą pabėgti – jo didžiulis kūnas gali ją prispaust prie uolos. Sapno prasmė gana aiški – banginiukas – tai jos kūdikis, nors realybėje jis toks mažas ir bejėgis, moters psichikoje jis didžiulis ir ją gąsdinantis – pagrindinė mintis ar moters baimė – ar ji pajėgs tinkamai pasirūpinti vaiku, užtikrinti kad jam nenutiktų nieko bloga?
Vyras prieš vestuves sapnuoja, jog sėdi su būsima žmona lėktuve ir ruošiasi kilti. Lėktuvas ima važiuoti į statų kalną, tačiau vietoj to, kad pakiltų, jis staiga ima riedėti nuo kalno, sparnais kliudydamas abipus kelio augančius medžius.Vyriškis pabunda išpiltas šalto prakaito ir apimtas baimės galvoja apie būsto kreditą, kurį planuoja pasiimti drauge su žmona. Sapno mintis irgi aiški – abejonės dėl vedybų ir baimė, kad nepajėgs pakelti sunkios finansinės naštos. Jei sapnas nepavyko ir stiprus jausmas jame išgyvenamas, žmogus dažniausiai pabunda, tuomet sapnas nesugebėjo atlikti pagrindinės savo funkcijos – užtikrinti ramų miegą ir poilsį. Taip nutinka, kuomet žmogus po patirtų trauminių įvykių pradeda sapnuoti košmarus.

Košmaras – tai toks nepavykęs, neužbaigtas sapnas, kuris dažniausiai mus priverčia pašokti iš miego. Jis rodo, jog patiriame didžiulį stresą ir įtampą, stipriai dėl kažko nerimaujame ar išgyvename ir mūsų psichikos dirba savotišku „perkrovos“ režimu. Maži, 4-5m. vaikai dažnai sapnuoja baisius sapnus, ima bijoti tamsos. Dažnai šiame amžiuje vaikas ima domėtis svarbiais gyvenimo klausimais: iš kur aš atsiradau? Kokie yra intymūs santykiai tarp žmonių? Kas yra mirtis? Ar aš mirsiu? Visi šie dalykai atsispindi pasąmonėje, o nebrandi psichika dar yra nepajėgi tvarkytis su stiprėjančiais nesąmoningais impulsais. Vaikui bręstat, sustiprėja psichinės gynybos ir mes sakome, kad vaikas – „tiesiog išaugo savo baimes“. Iš viso to tampa aišku, jog interpretuoti ir suprasti sapnus iš tiesų yra labai sudėtinga, ši veikla dažnai primena archeologinius ir antropologinius bei lingvistinius tyrinėjimus, o kartais ir tikrą detektyvą.