Regėti jį džiaugsmas;
nukabinti nedėkingumas;
sunaikinti nelaimė;
regėti veidrodyj liga.