Švilpynę turėti ir ja švilpti prašvilpsite visas bylas ar prisišvilpsite nemalonumų, kita reikšmė norėsite išgarsėti, tačiau Jums sukliudys priešai.