Raškyti jas linksmybė;
valgyti malonios valandėlės.