Jei sapnuojate vytį nesate abejingi Lietuvos reikalams, iš tikrųjų rodo rūpinimasi kitais labiau negu savimi;
Sapnuoti gyvą vytį dalyvausite kokioje nors valstybinėje ar tautinėje šventėje arba iškilmėse;
Sapnuoti Vyčio ženklą ant kokių nors dokumentų būkite pasirengę ginti savo nuomonę;
Vytis, pavaizduotas ant vėliavų, iškabose, plakatuose nepamirškite, kad esate Lietuvos pilietis.