Apsiginklavusį matyti saugokis netikėto užpuolimo;
žmogžudžių užpultam būti greit pasirūpink paslėpti savo turtą, kad neįvyktų apiplėšimas;
matyti žmogžudį suimtą visų pavojų pašalinimą.