Jeigu sapnuojate savo žmoną, vadinasi, Jūsų laukia nebaigti darbai ir barniai namuose;
Žmoną su vaikais sapnuoti viskas seksis;
Žmoną su kūdikiu matyti didelį džiaugsmą;
Jeigu sapne Jūsų žmona maloni, vadinasi, iš rizikingo sandėrio gausite pelną;
Ją supykusią sapnuoti džiugi nuotaika;
Nusiminusią žmoną matyti saugokis keršto, kad nuo jo nenukentėtum.
Sapne su žmona bartis nemalonus atsitikimas ar papeikimas;
prie žmonos meilintis laimingą ir gerą gyvenimą;
Žmoną sapne mušti esate dar nesubrendęs, silpnas žmogus;
Žmoną sumuštą matyti greit neteksi savo vyriško būvio;
Žmoną didelę ir storą turėti tavo gyvenimas pagerės;
Turėti sapne už Jus didesnę žmoną pateksite į juokingą situaciją.